សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសំណេះសំណាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកណ្តាល
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទ០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
ព្រឹកនេះ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ និង អ្នកម្នាង បានយាងសំណេះ សំណាលជាមួយ ប្រជារាស្ត្រ ប្រមាណជាជាង២០០០នាក់ មកពីស្រុកចំនួន៥ គឺស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ស្អាង កោះធំ កៀនស្វាយ លើកដែក ធ្វើនៅពហុគីឡាដ្ឋាន ខេត្តកណ្តាល ព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។.