សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសំណេះសំណាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខេត្ត បាត់ដំបង
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទ០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ និងអ្នកម្នាង ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃ គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បានយាង និងអញ្ជើញចុះសំណេះសំណាល់ ជាមួយសមាជិក សមាជិការ និងប្រជារាស្ត្រ ប្រមាណជាជាង២៥០០នាក់ នៅស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។