គណៈប្រតិភូ FUN អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ត ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ាន្នូរីន
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ភ្នំពេញ៖ រសៀលថ្ងៃទី២៩ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ គណះប្រតិភូគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឆឹង ចំរើន អនុប្រធានគណបក្ស ជាព្រះរាជតំណាង ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បានអញ្ជើញចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ត ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ាន្នូរីន ស្ថិតនៅក្នុងវត្តបទុមបតី រាជធានីភ្នំពេញ។