កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តនៃគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅស្នាក់ការកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្ត ដឹកនាំដោយសហជីវិន ផន ចន្ថា អគ្គលេខាធិការរង ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបោះឆ្នោត ក្នុងនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីប្រធានប្រតិបត្តិទាំង២៥ ខេត្ត-ក្រុង ព្រឹកថ្ងៃទិ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។