សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសំណេះសំណាល់ជាមួយសមាជិក ខេត្តកែប
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិចខេត្តកែប បានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិក ក្រោមព្រះអធិបតី ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ នៃសម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្សរាជានិយមហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច និងអ្នកម្នាង អមព្រះដំណើរ ដោយសហជីវិនព្រឹទ្ធាចារ្យ សមាជីវិនអនុប្រធាន គណបក្ស សហជីវិនអគ្គលេខាការ អគ្គលេខា ធិការរង វត្តមាននៃការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិក ប្រមាណជា៤០០នាក់ នៅសង្កាត់ដំណាក់ចង្អើ ខេត្តកែប រសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។