សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសំណេះសំណាល់ជាមួយសមាជិក ខេត្តកំពត
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្សរាជានិយមហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច និងអ្នកម្នាង អមព្រះដំណើរ ដោយសហជីវិនព្រឹទ្ធាចារ្យ សមាជីវិនអនុប្រធាន គណបក្ស សហជីវិនអគ្គលេខាការ អគ្គលេខាធិការរង បានយាង និងអញ្ជើញចុះ សំណេះសំណាល និងសួរសុខទុកបងប្អូនសមាជិក នៅភូមិកោះត្រាច ឃុំស្វាយទង ខាងត្បូង ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត វត្តមាននៃការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិក ប្រមាណជា១៥០០នាក់ ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។