សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុកសកម្មជនខេត្តកំពង់ចាម
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្សរាជានិយម ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច យាងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនសមា- ជិក សមាជិការ ប្រមាណជា១០០០នាក់ នៅក្នុងភូមិ ដៃបួន ឃុំជ្រៃវៀន ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម ព្រឹកថ្ងៃទី-១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ។