ជំនួបរវាងតំណាងគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ជាមួយសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប (EU)
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
លោកស្រី ឌីមីត្រ អៀនណូ ប្រធានក្រុមជំនាញបោះឆ្នោតនៃសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប ហៅកាត់ថា EU បានជួបប្រជុំជាមួយ តំណាងគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ដែរមាន សហជីវិន ផន ចន្ថា សហជីវិន សេង ហាក់ស្រ៊ុន សហជីវិនសំ វុឌ្ធី សហជីវិន ណុប ផន ដើម្បីពិភាក្សាការងារបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ ធ្វើនៅទីស្នាក់ការ កណ្តាលគណបក្សរាជធានីភ្នំពេញ ព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។