សម្តេចក្រុមព្រះ យាងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច និង អ្នកម្នាង យាងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឃុំ-សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧ នៅមណ្ឌលកំពង់ចាម ឃុំមៀន ព្រៃឈរ បន្ទាប់ពី បានចុះឈ្មោះរួច សម្តេចក្រុមព្រះ និងអ្នកម្នាង ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ នៃគណបក្ស បានយាង និងអញ្ជើញ ចុះសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិការ ប្រមាណជា២០០នាក់ ដែរជាសមាជិកឃុំ នៃស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម ៕