យុវជន-យុវនារី ទៅបំពេញទស្សនៈកិច្ចនៅប្រទេសចិន ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំ សម្តេចក្រុមព្រះ ព្រះប្រធាន
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
យុវជន យុវនារី ប្រមាណ២០នាក់ ជាគណៈប្រតិភូនៃគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ដែរបានចេញទៅបំពេញទស្សនៈកិច្ច នៅប្រទេសចិន រយៈពេល១០ថ្ងៃ គឺចាប់ពី ថ្ងៃទី១០ រហូតដល់ថ្ងៃ២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ចូលក្រាបបង្គំគាល់ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ដើម្បីទទួលនូវព្រះឪវាត នៅទីស្នាកការ កណ្តាល គណបក្សរាជធានីភ្នំពេញ ព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។