សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ប្រធានគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
យាងគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ ប្រជាពលរដ្ឋបារាំង


ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៧ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៥
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច សម្តេចយាងគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ ប្រជាពលរដ្ឋបារាំង ដែលបានស្លាប់ដោយសារការបាញ់ប្រហារ ដោយក្រុមភេរវកម្ម ISIS នៅស្ថានទូតបារាំង ប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥។