១-គណៈប្រតិភូ FUN អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ត ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ាន្នូរីន ២-អបអរសាទរសាមាជវិសាមញ្ញរបស់គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច

គណៈប្រតិភូ FUN អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ត ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ាន្នូរីន
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ភ្នំពេញ៖ រសៀលថ្ងៃទី២៩ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ គណះប្រតិភូគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឆឹង ចំរើន...[​ អានលំអិត... ]

អបអរសាទរសាមាជវិសាមញ្ញរបស់គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិចបានរៀបចំឱ្យមាន សមាជវិសាមញ្ញមួយ...[​ អានលំអិត... ]

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ច ក្រោយអធិប តីភាពសហជីវិន ...[​ អានលំអិត... ]

កិច្ចប្រជុំការងារបោះឆ្នោត គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិចរាជធានីភ្នំពេញ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
រសៀលថ្ងៃទី២៩ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧​ សហជីវិន ឆឹង​ ចំរើន​ អនុប្រធាន គណបក្ស​ហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច...[​ អានលំអិត... ]

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តនៃគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅស្នាក់ការកណ្តាលរាជធានី ភ្នំពេញ...[​ អានលំអិត... ]

ពិធីទទួលសមាជិក សមាជិការ គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ និងអ្នកម្នាង ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុកសកម្មជនខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្សរាជានិយម ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច យាងសួរសុខទុក្ខ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុកសកម្មជនខេត្តកំពង់ចាម
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្សរាជានិយម ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច យាងសួរសុខទុក្ខ...[​ អានលំអិត... ]

ជំនួបរវាងតំណាងគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ជាមួយសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប (EU)
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
លោកស្រី ឌីមីត្រ អៀនណូ ប្រធានក្រុមជំនាញបោះឆ្នោតនៃសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប ហៅកាត់ថា EU ...[​ អានលំអិត... ]

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំកិច្ច ប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសំណេសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក ខេត្តព្រះវិហារ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច និងអ្នកម្នាង អមព្រះដំណើរ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនឥស្លាម និងជនជាតិព្នង,ព្រៅ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច និងអ្នកម្នាង អមព្រះដំណើរដោយ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនជនជាតិភាគតិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច និងអ្នកម្នាង អមព្រះដំណើរដោយ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាប
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច និងអ្នកម្នាង អមព្រះដំណើរដោយ ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសំណេះសំណាល់ជាមួយសមាជិក ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
សម្តេចក្រុមព្រះ ព្រះប្រធាន គណបក្សរាជានិយមហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ មួយចំនួនទៀត ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសំណេះសំណាល់ជាមួយសមាជិក ខេតបន្ទាយមានជ័យ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
សម្តេចក្រុមព្រះ ព្រះប្រធាន គណបក្សរាជានិយមហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ មួយចំនួនទៀត ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេតបាត់ដំបង
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្សរាជានិយមហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច អមព្រះដំណើរដោយ សហជីវិន យូ ហុកគ្រី ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រៃវែង
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៥ ខែមករាឆ្នាំ២០១៧
រសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តក្រចេះ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៥ ខែមករាឆ្នាំ២០១៧
ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្ស...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកខេត្តកំពង់ចាម
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៤ ខែមករាឆ្នាំ២០១៧
នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម បានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលជាមួយ សមាជិក ...[​ អានលំអិត... ]

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្ត ទាំង២៥ ក្រោមព្រះអធិបតីភាព សម្តេចក្រុមព្រះ ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ និងអ្នកម្នាង យាងចុះប្រមូលផលស្រូវជូនប្រជារាស្រ្ត
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
ប្រជាកសិករខេត្តកំពង់ធំសប្បាយរីករាយ យ៉ាងក្រៃលេង ដែលបានសម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ...[​ អានលំអិត... ]

លិខិតសម្តេចកិត្តិព្រឺទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន ថ្វាយសម្តេចក្រុមព្រះ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
ខ្ញុំម្ចាស់ សូមថ្លែងអំណរគុណដោយក្តីសោមនស្សរីរាយក្រៃលែង ចំពោះលិខិតជូន ពររបស់សម្តេចក្រុមព្រះ និងអ្នកម្នាង ...[​ អានលំអិត... ]

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារខេត្ត គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
ព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការ ងារខេត្ត ក្រោមព្រះអធិបតីភាព ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច និងអ្នកម្នាង ...[​ អានលំអិត... ]

សមាជវិសាមញ្ញ គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បានប្រារព្វធ្វើសមាជ វិសាមញ្ញ នាមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតកោះពេជ្រ ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងទៅគោរពព្រះវិញ្ញាណខ័ន្ឌ នៃការសោយទីវង្គត់ របស់ព្រះមហាក្សត្រថៃ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
រសៀលថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិព្រះប្រធាន គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច...[​ អានលំអិត... ]

ពិធីសូត្រមន្ត រាប់បាត ឧទ្ទិសព្រះរាជាកុសល ថ្វាយដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ និងអ្នកម្នាង ព្រមទាំងព្រះបុត្រា និងថ្នាក់ដឹក នាំគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បានរៀបចំពិធីសូត្រមន្ត រាប់បាត...[​ អានលំអិត... ]

ឯកឧត្ដម​ នុត សុខុម ចុះសំណេះសំណាលជាមួយ សមាជិក សមាជិកា គណបក្សខេត្តកណ្តាល
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
សកម្មភាព​ ឯកឧត្ដម​ នុត សុខុម ចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគាំទ្រ គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច និងប្រតិបត្តិក្រុង ...[​ អានលំអិត... ]

ឯកឧត្តម ញ៉េប ប៊ុនជិន ចុះសំណេះសំណាលជាមួយ សមាជិក សមាជិកា គណបក្សខេត្តបាត់ដំបង
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
នៅថ្ងៃអាទិត្យរ៏ ទី១១ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2016 វេលាម៉ោង 13.45នាទី ឯកឧត្តម ញ៉េប ប៊ុនជិន បានបន្តជួបសំណេះ សំណាល ...[​ អានលំអិត... ]

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្ត នៃគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការ ប្រតិបត្តិខេត្ត-ក្រុងទាំង២៥ ក្រោមព្រះអធិបតីភាព...[​ អានលំអិត... ]

គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បកស្រាយបំភ្លឺចំពោះការចោទប្រកាន់ថា រាស្រ្តរងទុក្ខ ដោយសារការចែកអំណាចឆ្នាំ៩៣
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
សេចក្តីបកស្រាយបំភ្លឺ ...[​ អានលំអិត... ]

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ភឿង បានទួលមរណភាពហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
ព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម យូ ហុកគ្រី អនុប្រធានគណបក្ស និងជាព្រះរាជតំណាង...[​ អានលំអិត... ]

គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច បើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
ព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច រាជធានីភ្នំពេញ ខ័ណ្ឌជ្រោយចង្វារ បានបើកកិច្ចប្រជុំ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ចូលរួមមរណទុក្ខ ចំពោះ ឯកឧត្តម នុត សុខុម និងក្រុមក្រួសារនៃសព ឧបាសិកា យូ លេ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម យូ ហុកគ្រី អនុប្រធានគណបក្ស ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ...[​ អានលំអិត... ]

គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ថ្កោលសទោសចំពោះករណីបាញ់ប្រហារ លោកបណ្ឌិត កែម ឡី
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច សូមសម្តែងនូវការសោកស្តាយយ៉ាង...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ បើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
បើយោងតាម Page ផ្លូវការណ៍របស់សម្តេចក្រុមព្រះ បានឱ្យដឹងថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ខ្ញុំ និងអ្នកម្នាង...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ...[​ អានលំអិត... ]

ព័ត៌មានច្រើនទៀត >>
    ២  ៣