១-សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិព្រែកសង្កែ ២-សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកតំណាងរាស្រ្ត

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិព្រែកសង្កែ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ និងអ្នកម្នាង ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបក្ស ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកតំណាងរាស្រ្ត
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨
គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកតំណាងរាស្រ្ត និងគណៈ ...[​ អានលំអិត... ]

គណៈប្រតិភូ FUN អញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ត ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ាន្នូរីន
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ភ្នំពេញ៖ រសៀលថ្ងៃទី២៩ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ គណះប្រតិភូគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឆឹង ចំរើន...[​ អានលំអិត... ]

អបអរសាទរសាមាជវិសាមញ្ញរបស់គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិចបានរៀបចំឱ្យមាន សមាជវិសាមញ្ញមួយ...[​ អានលំអិត... ]

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ច ក្រោយអធិប តីភាពសហជីវិន ...[​ អានលំអិត... ]

កិច្ចប្រជុំការងារបោះឆ្នោត គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិចរាជធានីភ្នំពេញ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
រសៀលថ្ងៃទី២៩ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧​ សហជីវិន ឆឹង​ ចំរើន​ អនុប្រធាន គណបក្ស​ហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច...[​ អានលំអិត... ]

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តនៃគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅស្នាក់ការកណ្តាលរាជធានី ភ្នំពេញ...[​ អានលំអិត... ]

ពិធីទទួលសមាជិក សមាជិការ គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ និងអ្នកម្នាង ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុកសកម្មជនខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្សរាជានិយម ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច យាងសួរសុខទុក្ខ...[​ អានលំអិត... ]

សម្តេចក្រុមព្រះ យាងសួរសុខទុកសកម្មជនខេត្តកំពង់ចាម
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធាន គណបក្សរាជានិយម ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច យាងសួរសុខទុក្ខ...[​ អានលំអិត... ]

ជំនួបរវាងតំណាងគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ជាមួយសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប (EU)
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
លោកស្រី ឌីមីត្រ អៀនណូ ប្រធានក្រុមជំនាញបោះឆ្នោតនៃសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប ហៅកាត់ថា EU ...[​ អានលំអិត... ]

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច
ដោយ SKP.IT ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំកិច្ច ប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល ...[​ អានលំអិត... ]

ព័ត៌មានច្រើនទៀត >>
    ២  ៣